Đồng hồ Daniel Klein DK11824-5

650,000

còn 4 hàng

Xuất xứ

Loại đồng hồ

Giới tính

Đường kính

Mặt kính

Độ chịu nước

Bảo hành

Đồng hồ Daniel Klein DK11824-5

650,000

còn 4 hàng

Duy nhất tại GALLE

Xuất xứ

Loại đồng hồ

Giới tính

Đường kính

Mặt kính

Độ chịu nước

Bảo hành